نقش مستضعفین در جنگ

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
قبل از ظهر ۱۵ بهمن ۱۳۵۹/ ۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
نقش مستضعفین در جنگ

این قشرهایی که خدمت می‌کنند الآن برای جنگ و برای جنگزدگان از کدام قشر کشور هستند، جز اینکه از همان مستمندان؟ از همان درجه‌هایی‌ که شماها آنها را ضعیف می‌دانید و در نظر شما مستضعف هستند؟ اینها هستند که از اول پیروزی را به دست آوردند، و شما را به مَسْنَد حکمفرمایی نشاندند. اینها هستند که امروز دنبال این هستند که کشور شما را پیروز کنند.