رزمندگان از طبقه محرومند

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران (نقش محرومان در انقلاب)
صبح ۱۶ فروردین ۱۳۶۰/ ۲۹ جمادی الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
رزمندگان از طبقه محرومند

همین طور نیروی زمینی و پاسدارها و همه در این مسائل فعالیت شجاعانه‌ای می‌کنند و مورد تقدیر ملت هستند. آنها هم از طبقه محروم‌اند. در بین همه این خلبانها و همه این پاسدارها و همه این ژاندارمری و ارتش شما یکی را پیدا نمی‌کنید که از بالا شهری باشد. همه آنها از این طبقه هستند. پس انقلاب ما مرهون این طبقه هست. این طبقه هستند که این نهضت را بپا کردند و قیام کردند و به پیش بردند و همین طبقه هستند که الآن در سرحدّات مشغول فداکاری هستند و همین طبقه هستند که برای ملت ما ارزش ایجاد می‌کنند و شجاعت آنها به همه دنیا ثابت می‌کند که این طبقاتی که مشغول به فعالیت هستند در شجاعت فوق آن چیزی است که تصور می‌کنند