خدمت محرومین در جنگ

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران (نقش محرومان در انقلاب)
صبح ۱۶ فروردین ۱۳۶۰/ ۲۹ جمادی الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
خدمت محرومین در جنگ

شما هستید که کشور را از دست ابرقدرتها نجات دادید و این طبقه عزیز محروم که در ازای خدمتش غیر از خدا از کس دیگری چیزی نمی‌خواهد و ما همه رهین منّت شما هستیم و اگر لایق باشیم، خدمتگزار شما. شما بودید که در میدانها، در خیابانها، اجتماع کردید و با مشت گره کرده در مقابل توپ و تانک و مسلسل و اینها ایستادید و با ایستادگی و شجاعت، زن و مرد شما، بزرگ و کوچک شما، فداکاری کرد و شهید داد تا غلبه کرد. و الآن هم که در جبهه‌ها جنگ است، باز این طبقه محرومند که در تلویزیون نشان می‌دهد مشغول خدمت هستند. آن کاخ‌نشینها یک شاهی «۱» خدمت در این جنگ نکردند و نخواهند کرد. آنها اگر مشغول افساد و فساد نباشند، بی‌تفاوت هستند.