شهدا از قشر محرومند

سخنرانی در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی (میلاد حضرت مهدی «عج»)
صبح ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۴/ ۱۵ شعبان ۱۴۰۵
دفاع مقدس و اقشار مردم,
شهدا از قشر محرومند

هر چه شهید است می‌بینید که مال این قشر محروم است. محروم هم این طور نیست که فقط زاغه‌نشین محروم باشد، بازاری‌اش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرها محرومند و از همین‌هاست. آنی که الآن در جبهه دارد خدمت می‌کند، از همین قشر است. آنی که آن قدر زحمت دارد می‌کشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند، اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.