خیانت محتکران و گرانفروشان

پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)
۲۲ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و اقشار مردم,
خیانت محتکران و گرانفروشان

امید و توقع است که برای حفظ اسلام و کشور اسلامی خود بر حجم کمکها افزوده شود که بحمد الله می‌شود؛ چنانچه بر حجم مخارج دولت هر روز افزوده می‌شود. در زمانی که حضور و کمک ملت شریف ایران به دولت و جبهه‌های جنگ هر روز بیشتر می‌گردد، عده‌ای از محتکران و گرانفروشان خدانشناس دست از این حرفه کثیف بر نمی‌دارند و به حال خود و کشور خود دلسوز نیستند، اینان باید از غضب الهی بترسند و بیش از این خود را در پیشگاه خدا و خلق خدا رسوا نکنند.