عدم خستگی آحاد ملت از جنگ

سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد (فلسفه حج)
صبح ۲۵ مرداد ۱۳۶۲/ ۷ ذی القعده ۱۴۰۳ «۱»
دفاع مقدس و اقشار مردم,
عدم خستگی آحاد ملت از جنگ

این مردمی که در مساجد و در نماز جمعه‌ها و سرتاسر کشور مجتمع‌اند و فریادشان بلند است از اینکه جنگ باید کرد، و خودشان هم داوطلب الآن دارند به طرف جبهه‌ها می‌روند، اینها مردم ایران نیستند؟ اینها از کره مریخ آمده‌اند؟
مردم ایران عبارت از یک دسته‌ای هستند که نشسته‌اند و نه یکی‌شان رفته‌اند به جبهه، نه یکی‌شان کمک کرده‌اند به جبهه با اینکه بعضی‌شان هم دارای کذا و کذا هستند! فقط مردم ایران اینها هستند که در عین حالی که دارد این کشور به طرف فنا خدای نخواسته می‌رود- اگر چنانچه سست بیایند جوان‌های ما- شما چند نفر هستید مردم ایران که می‌گویید از جنگ خسته شده‌ایم؟ شما چه وقت جنگ کرده‌اید که خسته بشوید؟ شما کدام یکی‌تان رفته است به جبهه تا یک خستگی احساس بکند؟ کدامتان حاضر شده است که امریکا و شوروی را محکوم کند؟ شما مثل سایر آنهای دیگری می‌مانید که نشسته‌اید آنجا و هی اشکالتراشی می‌کنید به این ملت. ملت اینها هستند، ملت این مردم کوچه و بازار هستند، این مردم دهات و- نمی‌دانم- قصبات و شهرستان‌ها، اینها هستند که دارند به جنگ کمک می‌کنند و به جبهه‌ها، پشت جبهه‌ها کمک می‌کنند، و بانوانشان و بچه‌هاشان و بزرگ‌هایشان و همه‌شان مشغول خدمت هستند. اینها که خسته نشده‌اند. از چی خسته بشوند؟ از اسلام رو برگردانند؟