عدم حضور مرفهین در جنگ

سخنرانی در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی (میلاد حضرت مهدی «عج»)
صبح ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۴/ ۱۵ شعبان ۱۴۰۵
دفاع مقدس و اقشار مردم,
عدم حضور مرفهین در جنگ

بیایند بشمرند، چند نفر از آن مرفه‌ها، چند نفر از آنهایی که حالا نشستند و بدگویی می‌کنند برای جمهوری اسلام، از آنها چند نفر رفتند به جبهه؟ آنها چند تا شهید دادند؟ اگر یکی پیدا کردید! مگر آن یکی از آنها منفصل شده باشد، ممکن است، ممکن است که یک نفر از آن خانه مرفه‌اش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد او برود، اما این کم است.