شرکت در رفراندوم وظیفه ملى و اسلامى

پیام به ملت ایران (حضور فعال در انتخابات)
۴ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۵ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
شرکت در رفراندوم وظیفه ملى و اسلامى

در اين موقع بسيار حساس كه سرنوشت كشور و اسلام عزيز تعيين مى‌گردد، هموطنان عزيز با شورى بيشتر از گذشته در رفراندم شركت نمايند. امروز اهمال در شركت در رفراندم و سردى و سستى در اين امر حياتى، موجب هدر رفتن خون شهيدان و به تباهى كشيدن كشور و اسلام عزيز است. دوستان آگاه من! روز رفراندم موقع نتيجه گرفتن از زحمات چندين ساله است.
آنچه لازم است تذكر دهم شركت زنان مبارز و شجاع سراسر ايران در رفراندم است. زنانى كه در كنار مردان بلكه جلوتر از آنان در پيروزى انقلاب اسلامى نقش اساسى داشته‌اند، توجه داشته باشند كه با شركت فعالانه خود، پيروزى ملت ايران را هر چه بيشتر تضمين كنند. شركت در اين امر براى مرد و زن از وظايف ملى و اسلامى است.
شما همه آزادانه به هر چه مى‌خواهيد رأى بدهيد. من خودم به «جمهورى اسلامى» رأى مى‌دهم و تقاضاى برادرانه از شما دارم كه به من در اين امر اسلامى كمك كنيد. و لازم است جوانان غيور از توطئه و خيانت در آراى مردم جلوگيرى كنند و از صندوقهاى آرا با امانت حفاظت كنند.