مقاومت مردم خوزستان در جنگ

سخنرانی در جمع ائمه جمعه خوزستان (تشریح مقاومت مردم در مقابل دشمنان)
صبح ۱۴ بهمن ۱۳۶۰/ ۸ ربیع الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
مقاومت مردم خوزستان در جنگ

همه می‌بینیم که در خوزستان و آنجاهایی که مرکز جنگ و آن همه بساط هست، مردم چطور مقاوم هستند.
من وقتی جماعتهای روز جمعه بعضی از بلاد خوزستان را، مثل آبادان و اهواز، اینها را و دزفول و اینها را می‌بینیم واقعاً پیش خودم یک مباهاتی می‌کنم که ما یک همچه جاهایی را داریم. اسلام یک همچه مناطقی را دارد؛ منطقه‌ای که هر آنش دارد بمباران می‌شود، جماعتش به آن قدرت، امام جماعتهایش به آن قدرت صحبت می‌کند، جمعه‌اش به آن طور با عظمت ایجاد می‌شود. جمعه‌ای که در بلاد جنگی ایجاد می‌شود غیر جمعه‌ای است که در تهران یا در قم یا در جاهای دیگر ایجاد می‌شود، آنجا یک‌ خاصیّت خاصی دارد. جمعه‌های این بلاد جنگی، روحیه به ایران می‌دهد، روحیه به ارتش می‌دهد.