آمادگی ملت برای ادامه جنگ

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (تجلیل و تکریم از شخصیت حضرت علی «ع»)
صبح ۴ فروردین ۱۳۶۵/ ۱۳ رجب ۱۴۰۶
دفاع مقدس و اقشار مردم,
آمادگی ملت برای ادامه جنگ

بحمد الله کشور ما، جوانهای ما، پیرمردهای ما، زنها، بزرگها، کوچکها همه مهیا هستند به اینکه جنگ را تا پیروزی ادامه بدهند و ادامه خواهند داد. و کسانی که مخالف با این مسائل هستند، خوب، بنشینند توی خانه‌شان هر چی می‌خواهند بگویند، اما بدانند که خلاف رضای خدا دارند می‌گویند. اگر حرفهای آنها تضعیف کند روحیه ده نفر جوان ما را، عاقبتشان به خیر نخواهد شد، توجه کنند به حرفهایشان.