نقش روشنفکران متعهد

پیام به بسیجیان و ملت ایران در هفته بسیج (ضرورت حراست از اسلام و کشور)
۴ آذر ۱۳۶۰/ ۲۸ محرم ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
نقش روشنفکران متعهد

نویسندگان و روشنفکران متعهد و رسانه‌های گروهی بر حجم تبلیغات خود افزوده و تبلیغات دامنه‌دار دشمنان جمهوری اسلامی ایران را خنثی نمایند. و شورای [انقلاب‌] فرهنگی کوشش کنند که با کمک مستضعفان و دانشمندان، دانشگاهها باز و به کار خود ادامه دهند؛ و بر عالمان دانشمند است که دعوت شورا را در این امر حیاتی لبیک گویند.و ملت شریف که انقلاب اسلامی را به پیش بردند، در تمام مشکلات جنگی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی با متصدیان این امور همراهی و همفکری نمایند.