حضور دانشگاهیان در جنگ

سخنرانی در جمع هیات امنای دانشگاه ملی (جایگاه و نقش دانشگاه در کشور)
صبح ۲۲ آذر ۱۳۶۰/ ۱۶ صفر ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
حضور دانشگاهیان در جنگ

یک امر تازه‌ای است که حالا شما دارید اطلاع می‌دهید که از دانشگاه به جبهه می‌روند و شهید می‌دهند. این آن تحولی است که پیدا شده است در این نهضت. این تحول الهی است که دانشگاهی، استاد دانشگاه، اینها در جبهه‌ها هم می‌روند و با کمال گشاده رویی می‌روند و یا مجروح می‌دهند یا شهید می‌دهند.