کارشکنی معدودی از بازاریها

سخنرانی در جمع بازاریان تهران (اهمیت بازار- مراعات احکام اسلامی در بازار)
۲۵ دی ۱۳۵۹/ ۸ ربیع الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
کارشکنی معدودی از بازاریها

در همه قشرها اشخاصی که مخالف با مصالح عمومی مسلمین باشند و فعالیتهایشان بر این باشد که جیبهای خودشان را پر کنند، هست. بازار هم افرادی هستند که در همچو وقتی که کشور ما مبتلای به جنگ است و پیرزنها و پیرمردهای دهاتی هر چه دارند، دارند در راه این اسلام و جنگ می‌دهند. باز در بین بازار اشخاص منحرفی هستند که از خدا بی‌خبرند، و در یک همچو موقعی کارشکنیها می‌کنند برای دولت، و کارشکنیها می‌کنند برای این جنگی که الآن ما داریم. مورد تاسف است این معنا که قشرهای میلیونی ملت در تمام دهات و قصبات و شهرها و بازارها برای این جنگ نگران هستند و پشتیبان این جنگ و این جنگزده‌ها و این ارتش و این پاسدارها هستند. لکن یک عده‌ای در مقابل این توده‌های عظیم در هر جایی از مملکت هستند و در بازار هم هستند که در مقابل اسلام خودشان را قرار دادند. در مقابل کشور اسلامی خودشان را قرار دادند.