رسالت روحانیون در حمایت جبهه ها

پیام به بسیجیان و ملت ایران در هفته بسیج (ضرورت حراست از اسلام و کشور)
۴ آذر ۱۳۶۰/ ۲۸ محرم ۱۴۰۲
روحانیت و مسئولیت‌ها, روحانیت، هشدارها و توصیه‌ها, دفاع مقدس و اقشار مردم, روحانیت, ائمه جمعه,
رسالت روحانیون در حمایت جبهه ها

علمای اعلام و ائمه جماعت و خطبای محترم بر حجم ارشاد و رهنمودهای خود بیافزایند و قشرهای میلیونی مردم را متوجه طرق نگهبانی از اسلام و احکام مقدسه و حراست از جمهوری اسلامی نمایند، و به توده‌های متعهد میلیونی اسلامی لزوم تشریک مساعی در تمام امور کشوری و لشکری و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را گوشزد نمایند و به آنان توصیه کنند که برای کمک به اقتصاد کشور -که امروز از اهم مسائل است- از اسراف، تبذیر  و استعمال امور تشریفاتی و تجملی اجتناب نمایند، و از سپردن پولهای خود اگر چه اندک باشد به بانکهای دولتی برای به راه افتادن چرخهای اقتصاد و کمک به دولت اسلامی دریغ ننمایند، و از کمک کردن به جنگ و جنگزدگان غفلت ننمایند، و از شرکت در بسیج مستضعفان و تعلیم و تربیت دیدن برای حراست از اسلام عزیز کوشا باشند.