خدمات روحانیت جبهه ها

سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای جهاد سازندگی (توطئه امریکا و شوروی)
۱ خرداد ۱۳۶۲/ ۹ شعبان ۱۴۰۳
روحانیت, ائمه جمعه, جبهه,
خدمات روحانیت جبهه ها

شما عزیزان، چه قشر روحانی و چه قشرهای عزیز دیگر در این مدت طولانی چه رنجها بردید و چه خدمتهای شایسته در سرتاسر کشور، در جبهه و پشت جبهه تقدیم خدای تبارک و تعالی کردید.