اولویت جبهه بر حوزه

سخنرانی در جمع خانواده و طلاب مدرسه شهید قدوسی (توسعه فعالیت حوزه‌ها)
صبح ۱۳ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۶ ذی القعده ۱۴۰۳
روحانیت و مسئولیت‌ها, روحانیت, روحانیت و مردم,
اولویت جبهه بر حوزه

اگر چه به طور موقت آقایان باید به‌ خدمت‌هایشان ادامه دهند، و درست است که تحصیل فقه در اولویت است، اما همه اینها به خاطر حفظ اسلام است. و امروز اگر برای حفظ اسلام احتیاج باشد که آقایان به جبهه‌ها بروند و رزمندگان را تشویق بنمایند، باید این کار را انجام دهند.