مسجد، سنگر و محراب تهییج مردم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (منشا مخالفتهای دشمن با روحانیت)
۲۶ آبان ۱۳۵۹/ ۸ محرم ۱۴۰۱ «۱»
مساجد,
مسجد، سنگر و محراب تهییج مردم

مسجد یک سنگر اسلامی است و محراب محل جنگ است، حرب است. این را می‌خواهند از دست شما بگیرند. میزان هم همین نیست که این را بگیرند. اینها مقدمه‌ است، و الّا هی بروید نماز بخوانید.
اما اینها از مسجد بد دیدند، خصوصاً در این دو سه سال اخیر. در این دو سه سال اخیر، مسجد یک محلی بود که مردم را به نهضت و به قیام بر ضد ظلم تهییج می‌کرد. اینها می‌خواهند این سنگر را بگیرند.