پرهیز از تضعیف سپاه

سخنرانی در جمع مسئولان کمیته‌های انقلاب (ضرورت ابقای کمیته هاو تصفیه آنها)
۹ صبح ۲۹ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۰ جمادی الاول ۱۳۹۹
سپاه پاسداران,
پرهیز از تضعیف سپاه

اینها لازم است باشند؛ و غفلت است از این معنا که کسی بشکند اینها را. دشمنها می‌شکنند. اگر دوستها نفهمیده این را بشکنند، اینها هم اشتباهکارند، نفهم‌اند که بخواهند این پاسدارها را بشکنند و این کمیته‌ها را.