عدم خرده گیری از سپاه

پیام به ملت ایران (دستگیری سران حزب توده- تجلیل از سربازان گمنام اسلام)
۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۲۰ رجب ۱۴۰۳
سپاه پاسداران,
عدم خرده گیری از سپاه

کمال بی‌انصافی است که کس یا کسانی به واسطه عقده‌های بیهوده از این نگهبانان اسلام و حافظان کشور اسلامی خرده بگیرد.