احتیاج انقلاب به پاسداری جوانان

سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران (ادامه جهاد تا استقرار کامل)
پیش از ظهر ۱۴ اسفند ۱۳۵۷/ ۶ ربیع الثانی ۱۳۹۹
سپاه پاسداران,
احتیاج انقلاب به پاسداری جوانان

خداوند به همه شما قدرت، سلامت، پایداری، پاسداری، پاسداری از انقلاب به همه شما عنایت کند؛ اما از این به بعد هم محتاجیم به شما. همه ما محتاج به خدا هستیم، و ما محتاجیم به این قوا. ما محتاجیم به این جوانهای برومند، جوانهای سرتاسر ایران.