نقش پاسداران در جلوگیری از شکست نهضت

سخنرانی در جمع پاسداران میدان خراسان (تقدیر از زحمات پاسداران)
۳ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۵ جمادی الاول ۱۳۹۹
سپاه پاسداران,
نقش پاسداران در جلوگیری از شکست نهضت

شما پاسداران بودید که در لحظات مشکل، از ایران پاسداری کردید و کسانی که می‌خواستند بشکنند این نهضت ما را، از آن جلوگیری کردید.