نفوذ در مراکز تربیت و تعلیم

پیام به دانشجویان و دانش‌آموزان (آثار فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته)
۳۱ شهریور ۱۳۶۰/ ۲۳ ذی القعده ۱۴۰۱
استکبار جهانی,
نفوذ در مراکز تربیت و تعلیم

هجوم دانشجويان پس از طى كردن دوره‌هاى تحصيلى با آموزشهاى غربى و شرقى در دبيرستانها و دانشگاههاى ايران به سوى غرب و احياناً شرق- كه رهاوردى جز فرهنگ غربى و شرقى نداشت- چنان فاجعه‌اى به بار آورد كه همه ابعاد جامعه ما را بى‌قيد و شرط وابسته بلكه تسليم به ابرقدرتها كرد؛ به طورى كه جامعه ما با ظاهرى ايرانى- اسلامى محتوايى سرشار از غرب و شرق‌زدگى داشت. و مع الأسف پس از گذشت سه سال از پيروزى انقلاب و مقاومت و ايستادگى جمهورى اسلامى در مقابل شرق و غرب و مكتبهاى انحرافى آنان و وفادارى اين جمهورى به اسلام به عنوان نفى‌كننده جميع وابستگيها و انحرافات، باز گرفتار گروهها و گروهكهاى وابسته به يكى از دو قطب و سرسپرده مكتبهاى انحرافى و وابسته به يكى از آنان مى‌باشيم. و نيز مواجهيم با افرادى از اين منحرفين كه در مراكز تربيت و تعليم نفوذ كرده‌اند و با مجال دادن به آنان، خطر به انحراف كشيدن جوانان و نونهالان بسيار است؛ كه خداى ناكرده با انحراف و وابسته شدن فرزندانمان به فرهنگ غرب يا شرق، تمام ابعاد جامعه يا وابسته و تسليم غرب خواهد شد و يا شرق؛ و تمام كوششها و زحمات ملت و خون جوانان و عزيزان آنان به هدر خواهد رفت.