قدردانی از خدمات پاسداران

سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران (نیاز کشور به نیروی جوان)
۲۳ فروردین ۱۳۵۸/ ۱۴ جمادی الاول ۱۳۹۹
پاسداران,
قدردانی از خدمات پاسداران

من از ملاقات شما جوانهای برومند و چهره‌های تابناک خوشحال هستم و مایلم به ملاقات شماها. مایلم که با شما مصافحه «۱» کنم و لیکن وضع مزاجی من و کارهای زیاد من این فرصت را به من نمی‌دهد. من از همه شما تشکر می‌کنم که پاسداران اسلام هستید و برای اسلام و برای کشور خدمت می‌کنید و در این مواقع سخت شما زحمت می‌کشید. من اجر شما را از خدای تبارک و تعالی می‌طلبم، و برای شما سعادت و سلامت می‌خواهم.