اسلامی کردن خود و دیگران

بیانات در جمع مسئولان اطلاعات و تحقیقات سپاه (حفظ اسلامیت نهضت)
بعد از ظهر ۱ تیر ۱۳۵۹/ ۹ شعبان ۱۴۰۰
پاسداران,
اسلامی کردن خود و دیگران

پاسدار اسلام باید هم خودش اسلامی باشد و هم دیگران را اسلامی کند و هم مشی‌اش یک مشی باشد