پذیرش توهین ها به خاطر خدا

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه در جنوب کشور (منزلت پاسداری)
صبح ۲۶ دی ۱۳۶۰/ ۲۰ ربیع الاول ۱۴۰۲
پاسداران,
پذیرش توهین ها به خاطر خدا

امیر المومنین علی، علیه السلام، فرمودند تمام عالم اگر پشت به من کنند، من ابا ندارم. پس وقتی کار برای خدا باشد دیگر چه باک. هر کس برای خدا بیشتر کار کند بیشتر فحش می‌شنود، کما اینکه شما پاسداران از همه بیشتر توهین شدید. خداوند شما را موفق کند.