عدم تخلف از موازین پاسداری

بیانات خطاب به شورای مرکزی سپاه پاسداران (تذکراتی پیرامون وظایف سپاه)
قبل از ظهر ۲۹ مهر ۱۳۶۰/ ۲۲ ذی الحجه ۱۴۰۱
پاسداران,
عدم تخلف از موازین پاسداری

سپاه باید بیشتر از این، تابع اسلام فقاهت شود و نقایص خود را جبران نماید تا برای اسلام و نهضت مفیدتر گردد. مسائلی را باید گوشزد کنم:
اول اینکه باید سعی شود اعضای شورا در کمال تفاهم باشند و از اختلاف بپرهیزند، و الّا شکست می‌خورند. امروز مردم متوجه‌اند و اگر- خدای نکرده- شما با هم اختلاف داشته باشید، خوب می‌فهمند و از شما زده می‌شوند. شما باید کاری کنید تا مردم همان گونه که تا به حال شما را پذیرفته‌اند، بپذیرند. تمام ایران یک ارگان سیاسی است، ضد انقلاب و اجانب اگر دیدند برای از بین بردن اتحاد شما با حمله نظامی نمی‌شود کار کرد، با نفوذ اقدام می‌نمایند، تا شما را از درون بپوسانند. امروز حفظ حیثیت سپاه پاسداران بر همه مخصوصاً خودتان، لازم است.
دوم اینکه باید سعی شود بین ائمه جمعه و سپاه پاسداران تفاهم باشد. اختلاف بین امام جمعه و سپاه امری عادی نیست، بلکه دستی در کار است و عده‌ای این کار را می‌کنند تا هم سپاه و هم روحانیت را تضعیف نمایند و با روش خاصی وارد شده‌اند. باید اشخاصی را مامور کنید تا اگر در شهری اختلافی بین روحانیت و سپاه است، برطرف کنند.
سوم، که شاید مهمترین مساله است، مسئله تعلیماتی است که در سپاه داده می‌شود. و باید توجه داشته باشید تا کسانی [را] که برای این کار انتخاب می‌کنید، کاملًا شناسایی شوند تا اینکه- خدای نکرده- مواجه نشویم با التقاط. باید توجه کنید که اسلام همان است که از صدر اسلام تا کنون فقها آن را حس کرده‌اند. در بعضی موارد، قدرت داشته‌اند و پیاده کرده‌اند و در بیشتر موارد، دست نخورده در قرآن و اخبار و کتابهای فقه موجود است. باید توجه کنید تا کسانی ظاهر الصلاح، اسلام‌شناس نشوند و یکمرتبه متوجه شوید از راه راست منحرف شده‌اید؛

من به شما نصیحت می‌کنم که حیثیت و وجاهت خود را در میان مردم حفظ کنید. البته در بین شما، جوانهای تندی هم هستند که باید آنها را تعدیل کنید تا کارهایی را که بر خلاف مشی کلی سپاه است، انجام ندهند.