اصلاح نفس

سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین (حاکمیت قانون)
صبح ۴ تیر ۱۳۵۸/ ۳۰ رجب ۱۳۹۹
پاسداران,
اصلاح نفس

شماها که پاسدار هستید اول باید خودتان را اصلاح کنید. خیال نکنید که ما حالا آزاد هستیم، تفنگ هم داریم، حالا باید به مردم اذیت بکنیم. شما الآن تکلیف دارید. شما الآن تحت نظر هستید. تحت نظر خدا هستید. تحت نظر امام زمان- سلام الله علیه- هستید. شما را مراقبت می‌کنند. نامه اعمال شما را به امام زمان عرضه می‌دارند، هفته‌ای دو دفعه- به حسب بعضی روایات- عرضه می‌دارند نامه اعمال ما را. باید متوجه‌ باشید مبادا از این اختیاراتی که حالا پیدا کردید، از این قدرتی که حالا پیدا کردید، از زیر بار آن قدرت ظالم بیرون رفتید، خودتان یک قدرت ظالمه باشید. مبادا به برادران خودتان تعدی کنید. مبادا یک کسی را بیجا بگیرید. به واسطه اغراض شخصی که دارید یک کسی را بیجا محاکمه کنید. یک کسی را بیجا محکوم کنید. اینها تحت مراقبت است. خدای تبارک و تعالی از ما سوال خواهد کرد. ان شاء الله خداوند همه شما را توفیق بدهد و همه ما را توفیق بدهد که انسان بشویم.