حفظ اتحاد و برادری

پیام به سربازان و پاسداران (حفظ اتحاد و برادری)
۳ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۹۹ «۱»
پاسداران,
حفظ اتحاد و برادری

در این موقع حساس- که باقیمانده دشمنان شکست‌خورده ما در کمین هستند- اتحاد و برادری خود را حفظ کنید و از راه تفرقه و اختلاف، مجال فعالیت مجدد را به دست دشمن ندهید.