روز پاسداران عاشق پیشه

پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)
۶ خرداد ۱۳۶۱/ ۳ شعبان ۱۴۰۲
پاسداران,
روز پاسداران عاشق پیشه

طلوع آفتاب سوم شعبان که سالروز طلوع شمس معنویت و پاسدار اسلام و مجدد حیات قرآن کریم و نجاتبخش امت خاتم- صلی الله علیه و آله و سلم- از شب تاریک به عصر ظلمانی حکومت جائرانه یزیدیان که می‌رفت تا قلم سرخ بر چهره نورانی اسلام کشد و زحمات طاقتفرسای پیامبر بزرگ اسلام- صلی الله علیه و آله و سلم- و مسلمانان صدر اسلام و خون شهدای فداکار را به طاق نسیان سپارد و به هدر دهد، بر همه مسلمانان جهان و شیعیان خط سرخ امامت و ملت فداکارِ در صحنه ایران بزرگ و رزمندگان در راه هدف مقدس و خصوص سپاه پاسداران عزیز که این روز عظیم الشان را برای خود انتخاب نموده‌اند مبارک باد. و امروز که نوید پیروزی حق را بر باطل و جنود الله را بر جنود شیطان، با پیروزیهای بزرگ پی در پی- خصوصاً بیت المقدس که از شاهکارهای عظیمِ کم نظیر جنگها بوده است می‌دهد، مبارکتر و پربرکت‌تر است.