فعالیت ملت برای سقوط رژیم عراق

پیام به نیروهای مسلح، ملت ایران و مسلمانان جهان (آماده‌باش برای رفع تجاوز)
۲۷ مهر ۱۳۵۹/ ۹ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و اقشار مردم,
فعالیت ملت برای سقوط رژیم عراق

من امید واثق دارم که ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد، و تا سقوط رژیم منحط بعث‌ عراق از پای ننشینند و تا ملت شریف عراق را از اختناق و جنایاتی که بر آنان سایه شوم افکنده نجات ندهند، دست از جهاد مقدس برندارند.