همکاری ملت با ارتش در جنگ

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی (استقلال و آزادی)
صبح ۱۱ مهر ۱۳۶۰/ ۴ ذی الحجه ۱۴۰۱
ارتش و مردم,
همکاری ملت با ارتش در جنگ

در این جنگ فهمیده شد که ملت ما بی‌طرف نیست. ملت و ارتش ما قوی است و به خوبی مملکت را می‌توانند حفظ کنند. بر ما و همه متفکرین است که انسجام ملت را حفظ کنیم. امروز ملت با ارتش است و در هیچ کشوری این گونه نیست. ارتش در جنوب و غرب می‌جنگد و پیرمرد و پیرزن ما در آن طرف مملکت با آنها همکاری می‌کنند.جز خدا کس دیگری نمی‌تواند این اتحاد را به وجود آورد. باید ارتش با محبت، مردم را جلب نماید. پشتیبانی ارتش و ملت از یکدیگر ایران را حفظ می‌نمایند و در این صورت است که قدرتهای بزرگ هم مایوس می‌گردند. و آن روزی دولتها از این یاس بیرون می‌روند که بین ملت، دولت و ارتش اختلاف بیندازند، و دولتها و سران هستند که با عملشان ملت را از خودشان جدا می‌کنند.

باید اتحادتان را حفظ کنید تا کشورتان استقلال داشته باشد، تا شریف باشید.