ارتش در جنگ و دفاع از کشور

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (مقایسه جمهوری اسلامی با رژیم پهلوی)
صبح ۱ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۲
ارتش شاهنشاهی, ارتش,
ارتش در جنگ و دفاع از کشور

ارتش زمان محمدرضا بهتر از این ارتشی [است‌] که هست الآن و دارد جانفشانی می‌کند و دارد در جبهه‌ها خون خودش را می‌دهد و می‌خواهد دفاع کند از کشور خودش، شما اگر سراغ دارید یکی از این ارتشیها حالا، یکی از کارهایی که آن سپهبدها و بالاتر [ها] و پایینترها می‌کردند، اگر پیدا کردید یک نفر در بین اینها که این کارها را می‌کند، معرفی کنید، لکن نمی‌توانید معرفی کنید.