تحول در ارتش و لزوم حفظ آن

سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی- سیاسی ارتش (وظیفه ارتش)
صبح ۲ دی ۱۳۶۴/ ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۰۶
ارتش و مردم, ارتش, امام خمینی و ارتش,
تحول در ارتش و لزوم حفظ آن

من تجربه‌ام در این مدت طولانی‌ای که مشغول بودم به این کارهایی که البته وظیفه روحانی بود لکن کنار کشیده بودیم از آن، من احساس می‌کنم که بسیاری از مسائل بود که بدون اینکه ما بفهمیم انجام می‌گرفت، این جور نبود که ما نقشه‌ای کشیده باشیم برای این کار، و این نبود جز اینکه خدا هدایت می‌کرد، این طور بود مساله. الآن هم عنایت خدا به شما، به همه این ملت هست. شما که قوه این ملت هستید و خدمتگزار برای جمهوری اسلامی هستید و نگهدار این جمهوری هستید و نگهبان در جبهه‌ها هستید، مورد عنایت خدا بیشتر هستید. شما در آن جا یک کاری که بکنید مثل یک عبادت طولانی است که ماها در این جا می‌کنیم. شما مطمئن باشید که وقتی یک قدم‌ برای خدای تبارک و تعالی بردارید، خدای تبارک و تعالی عنایتش را به حسب همین رحمتی که دارد، به واسطه او بیشتر جلو می‌آید.
مطمئن باشید که شما پایدارید، ارتش مطمئن باشد که پایدار است. ما وظیفه داریم که از ارتش پشتیبانی کنیم، وظیفه خدایی داریم و شما مطمئن باشید که ما از شما پشتیبانی می‌کنیم. آن روزی که منافقین نقشه کشیده بودند که ارتش را کنار بزنند و هی انگ اینکه اینها چه بودند در آن وقت و چه بودند، من آن روز هم اعتقادم بود که ارتش را ما باید حفظش کنیم، حالا بیشتر شده این اعتقاد، برای اینکه آن وقت باز یک نزدیکی‌ای به آن زمان داشت و حالا از آن زمان گذشته و تحول پیدا شده. امروز من در چهره‌های شما چیزهایی می‌بینم که آن روز نمی‌شد ببینی. امروز وضع شما یک وضعی شده است که با آن روز فرق دارد. و شما با کمال اطمینان مشغول خدمت باشید. هیچ کس نمی‌تواند که به وضع شما و به قدرت شما یک تصرفی بکند، و نمی‌تواند که یک تضعیفی از شما بکند.ملت با شما هستند، همه با شما هستند. شما هم باید با ملت باشید و هستید الحمد للَّه.