پشتیبانی زنان از قوای مسلح

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (کمال مطلق خواهی انسان)
صبح ۲۸ اسفند ۱۳۵۹/ ۱۲ جمادی الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
پشتیبانی زنان از قوای مسلح

وقتی در تلویزیون می‌بینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند به همراهی کردن و پشتیبانی کردن از لشکر و از قوای مسلّح ارزشی برای آنها در دلم احساس می‌کنم که برای‌ کس دیگری نمی‌توانم این طور ارزش قائل بشوم. کارهایی که آنها می‌کنند یک کارهایی است که دنبالش توقع اینکه یک مقامی داشته باشند، یا یک پستی را اشغال کنند، یا یک چیزی از مردم خواهش کنند، هیچ این مسائل نیست. بلکه سربازان گمنامی هستند که در جبهه‌ها باید گفت مشغول به جهاد هستند.