زنان و پشتیبانی از جنگ

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان کرمان (حفظ وحدت و توجه به تکلیف)
۴ خرداد ۱۳۶۱/ ۱ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و اقشار مردم,
زنان و پشتیبانی از جنگ

مردم هم که در صحنه حاضر و ناظرند، دیگر هیچ ترسی نیست. امروز همکاری و همیاری مردم بیسابقه است، ما هر روز شاهد زنانی هستیم که ما حصل عمرشان، یک تکه‌ طلا را می‌آورند و در راه خدا و جنگ انفاق می‌کنند.