مهلت ندادن به دشمن در جنگ

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
صبح ۸ خرداد ۱۳۶۶/ ۱ شوال ۱۴۰۷
دفاع و ایستادگی, قوای مسلح و دفاع مقدس, مقاومت, قدرت دفاعی, ایستادگی,
مهلت ندادن به دشمن در جنگ

ملت ایران باید به فکر باشد، اگر لحظه‌ای سستی کند تا ابد له است. الآن که صدام رو به جهنم دارد می‌رود و ان شاء الله، خواهد رفت، وقت این است که شما جدیتتان زیادتر بشود، چه قوای مسلحه از هر صنف که هستند و چه ملت و چه این بسیج، اگر مهلت بهش بدهید -هر روزی که مهلت می‌دهید- او را تقویت می‌کنند و کار مشکلتر می‌شود.

باید مهلت بهش نداد، سستی نباید کرد؛ مردم در اتصال به جبهه‌ها و جبهه‌ها در فعالیت. هر روزی که تعویق بیفتد، این قصه مشکلتر می‌شود. و شما باید فکر کنید و نگذارید کار مشکل بشود. به جای اینکه مناقشات لفظی بین خودتان باشد، رها کنید. این وقتش نمی‌گذرد. اگر باشد، همه را رها کنید. یکصدا دنبال این باشید که نگذارید ابرقدرتها در کشور شما دیگر دخالت کنند. آنها الآن مسابقه می‌کنند در اینکه دخالت کنند در کشور مسلمین، در خلیج. باید نگذاشت، نترسید از این‌ هیاهو؛ هیاهویی است که می‌کنند که ما را با همان هیاهو بترسانند.