ایران، پایگاه سودجویی سیاسی - اقتصادی استعمار

نامه به فضلا و محصلین حوزه‌های علمیه (هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران)
۲۰ تیر ۱۳۴۹/ ۷ جمادی الاول ۱۳۹۰ «۱»
استکبار جهانی,
ایران، پایگاه سودجویی سیاسی - اقتصادی استعمار

از طرف ديگر كارشناسان و سرمايه داران بزرگ امريكا به اسم عظيمترين سرمايه گذارى خارجى براى اسارت اين ملت مظلوم به ايران هجوم نموده‌اند «3». سرمايه دارانى كه بنا به نوشته بعضى از روزنامه‌ها هر لحظه از عمرشان دهها هزار دلار قيمت دارد، بايد ديد براى چه منظور در تهران اجتماع مى‌كنند؟ آيا براى غمخوارى و انساندوستى است؟! كسانى كه دنيا را به خاك و خون كشيده‌اند و دهها هزار انسان را براى شهوات به زير خاك كرده‌اند در اينجا دوست صميمى ما هستند يا نفوذ دولت ايران و عظمت شاه موجب اين امر است؟! (اين را هم همه مى‌دانند) يا سودجويى سياسى و اقتصادى با دامنه وسيع آن، كه پايگاهش ايران و دنبال آن ساير ممالك اسلامى و ديگر ممالك شرقى است از يك طرف و خودباختگى دستگاه ننگين ايران در مقابل استعمار چپ و راست از طرف ديگر، موجب اين بدبختيهاست؟!