نقش بسیج مردمی در جنگ

سخنرانی در جمع میهمانان خارجی مراسم «دهه فجر»؛ (بررسی انقلابهای دنیا)
صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۵/ ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۰۷
دفاع مقدس و اقشار مردم,
نقش بسیج مردمی در جنگ

شما می‌بینید با اینکه هر روز تقریباً ایران زده می‌شود و عده کثیری از بچه‌ها، از کودکها، از زنهای پیر، از مردهای پیر، از مردم عادی، خانه به رویشان خراب می‌شود، مع ذلک از همان زیر آوارها که در می‌آیند، حرفشان این است که ما باید تا پیروزی جنگ کنیم. این یک انگیزه‌ای است که در این جوانهای ما پیدا شده است و امید است که در ما هم پیدا بشود.