پشتیبانی ملت از قوای مسلح

سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (شکست قدرتهای پوشالی)
ساعت ۱۰ صبح ۱۲ آبان ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و اقشار مردم,
پشتیبانی ملت از قوای مسلح

ارتش ما و قوای مسلّح ما و پاسدارهای ما و همه اینها پشتوانه‌شان همه ملت است. الآن شما می‌بینید سرتاسر مملکت ما در حال جنگند، دخترهای توی خانه‌هایشان هم در حال جنگند؛ برای جنگیها دارند کار می‌کنند. یک همچو مملکتی که ارتشش با ملتش یک است، روسایش با دیگران برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به ملتشان، ملتشان از آنها پشتیبانی می‌کند، یک همچو ملتی از چی می‌ترسد؟