همدلی دولت و ملت در جنگ

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (خدمتگزاری دولت و اطلاع‌رسانی صحیح)
ساعت ۳۰/ ۹ صبح ۱۶ دی ۱۳۵۹/ ۲۹ صفر ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
همدلی دولت و ملت در جنگ

بحمد الله ملت پشتیبان همه هستند. پشتیبان همه ارگانهای دولتی هستند. هم راجع به دولت و هم راجع به ارتش و همه، مردم الآن از خودشان اینها را می‌دانند. شما احتمال این را می‌دادید که اگر یک جنگی پیش بیاید، همه ایران دنبال این باشند که کمک بکنند؟ همچو چیزی در آن وقت نبود. اگر یک چیزی پیش می‌آمد از همه طرف، اگر نمی‌کردند یک کاری که دولت را از بین ببرند، همراهی دیگر نمی‌کردند. الآن‌ می‌بینید بچه، بزرگ، پیرزن، می‌آورند چیزهایی که دارند، تمام آن چیزی که دارند می‌آورند می‌گویند اینها را برای جنگزده‌ها. اینها برای ارتش، اینها برای چه. اینها یک چیزهای نمونه‌ای است که آنهایی که چشم و دلشان باز است- نه آنهایی که کوردل هستند- این را باید ببینند. می‌گویند جمهوری اسلامی عین سابق [است‌]. حالا شما یک همچو چیزی در تمام طول تاریخ، الآن هم در تمام دنیا یک همچو چیزی را که مردم با روی گشاده، خودشان برای لشکرشان، برای ملتشان، برای دولتشان همه‌شان دست به هم بدهند، عمل بکنند. جمهوری اسلامی بهتر از این چی؟