ایثار ملت در جنگ

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (توصیه‌های نُه‌گانه به ملت)
۲۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و اقشار مردم,
ایثار ملت در جنگ

ملت معظم باید در حال افزایش انسجام و وحدت کلمه باشد. ملت آگاه ایران امروز شاهد آن همکاریهای عظیم انسانی- اسلامی در سرتاسر کشور است و نیز شاهد ایثار مال و جان و عزیزان خود برای پیروزی و راندن کفار بعثی از میهن عزیز خویش است.