نقش دولت در اداره امور

سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی (توطئه منعزل کردن اسلام)
صبح ۲۶ آذر ۱۳۶۲/ ۱۲ ربیع الاوّل ۱۴۰۴
جنگ‌زدگان, اقتصاد و جنگ تحمیلی, خدمت به مردم,
نقش دولت در اداره امور

دولت با این همه کاری که می‌بینید کرده است، یعنی این مملکتی که به هم خورده است و این طوری است، نگذاشته به هم بخورد. نگذاشته که این همه جرحهایی که، این همه مصائبی که، و مجروحینی که هر روز دارند می‌آورند، اینها زمین بمانند. نگذاشته است که مردم گرسنه بمانند. نگذاشته چه بشود.