وحدت تا پیروزی

سخنرانی در جمع طبقات مختلف مردم (پشتیبانی از دولت موقت)
۱۹ بهمن ۱۳۵۷/ ۱۰ ربیع الاول ۱۳۹۹
وحدت و آثار آن,
وحدت تا پیروزی

من از ملت می‌خواهم که به همین طور که ادامه دادند تا کنون نهضت خودشان را، باز هم ادامه بدهند تا اینکه ان شاء الله به پیروزی نهایی واصل شویم. پیروزی ان شاء الله نزدیک است. و رمز پیروزی وحدت کلمه است. باید همه کلمه خود را واحد کنید. باید همه پشتیبان هم باشید تا اینکه به پیروزی برسید.