پیروزی نتیجه وحدت ملت

سخنرانی در جمع گروه پژوهشهای ملی و اجتماعی (اراده الهی و وحدت ملی)
۲۸ بهمن ۱۳۵۷/ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۹۹
وحدت و آثار آن,
پیروزی نتیجه وحدت ملت

نهضتی که ملت به خواست خدا وحدت پیدا کرده است پیروز خواهد شد. رمز پیروزی همین وحدت کلمه بود و ما باید همین را حفظ کنیم. یعنی هر کس در هر مقامی که هست، من که یک طلبه هستم، آقایان که از علمای اعلام هستند، شما که از روشنفکران و متفکرین هستید، همه ما الآن مسئول هستیم برای آتیه این کشور.