ایمان و وحدت، رمز پیروزی

سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران (ادامه جهاد تا استقرار کامل)
پیش از ظهر ۱۴ اسفند ۱۳۵۷/ ۶ ربیع الثانی ۱۳۹۹
وحدت و آثار آن,
ایمان و وحدت، رمز پیروزی

روی موازین مادی، روی موازین عادی باید با یک یورش، ما از بین رفته باشیم. باید همه ما یک لقمه آنها باشیم! لکن قدرت ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر- سلام الله علیه- شما را پیروز کرد. برادران من! از یاد نبرید این رمز پیروزی را. این وحدت کلمه‌ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد معجزه بود. کسی نمی‌تواند این را ایجاد کند؛ این معجزه بود. این امر الهی بود. این وحی الهی بود نه کار بشر. رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت؛ و بعد وحدت کلمه. این دو مطلب را حفظ کنید.