حفظ دستاوردها با وحدت کلمه

سخنرانی در جمع فرهنگیان و دانش‌آموزان قم (رهنمودهایی به جوانان)
صبح ۱۷ اسفند ۱۳۵۷/ ۹ ربیع الثانی ۱۳۹۹
وحدت و آثار آن,
حفظ دستاوردها با وحدت کلمه

ای فرزندان عزیز اسلام، رمز پیروزی را دریافتید. دریافتید که در این دو سال اخیر با وحدت کلمه ریشه استبداد، ریشه سلطنت استبدادی 2500 ساله را از بیخ کندید. دریافتید که نفتخواران مفتخوار را عقب زدید. دریافتید که با وحدت کلمه و وحدت غرض و هدف و آن ایمان و هدف اسلام، هدف جمهوری اسلام، دریافتید که این رمزْ شما را به پیروزی رساند. این رمز را از دست ندهید، صفهای خود را فشرده تر کنید، روابط خود را با همه قشرها خصوصاً با روحانیین زیاد کنید. شما آمال و آرزوی ما هستید. ملت ایران با این وحدت کلمه آمال و آرزوی‌ اسلام است. باید با وحدت کلمه همه چیزهایی که پیش آمده است حفظ کنید.