لرزاندن پشت ابر قدرت ها با وحدت

پیام به ملت ایران (افتتاح حساب شماره 100)
۲۱ فروردین ۱۳۵۸/ ۱۲ جمادی الاول ۱۳۹۹ «۱»
وحدت و آثار آن,
لرزاندن پشت ابر قدرت ها با وحدت

شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید. اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید، و با تایید الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید.