غلبه بر تمامی قدرت ها با وحدت

سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری (حفظ وحدت و پیروزی)
قبل از ظهر ۲۴ بهمن ۱۳۵۹/ ۷ ربیع الثانی ۱۴۰۱
وحدت و آثار آن,
غلبه بر تمامی قدرت ها با وحدت

ملت ما تجربه کرد این معنا را، این واقعیت را، که با وحدت کلمه و وحدت مقصد غلبه کرد بر همه قدرتهایی که پشتیبانی می‌کردند از شاه مخلوع ایران، و بعدش از جانشین منحوس او و بعدش هم از آن کسی که به نخست‌وزیری غیر قانونی منتخب شد. «۱» فهمیدند که هیچیک از این قدرتها نمی‌توانند در مقابل ملت که یکپارچه است- در 22 بهمن ثابت شد که ملت یکپارچه [است‌] ملتی که مقصدشان یک مقصد الهی است، نه مقصدشان یک مقصد مادی صرفاً، و همه‌شان با هم یکصدا هستند، یک مقصد هستند- نمی‌توانند که بر این ملت غلبه کنند، و دیدند که ملت غلبه کرد بر همه آنها. و آن کسی را که آنها همه قدرتهای خارجی- چه ابرقدرتها، چه وابستگان به ابرقدرتها- می‌خواستند او را نگاه دارند نتوانستند نگاه دارند.
وقتی دیدند ملت همه می‌گویند که ما رژیم فاسد طاغوتی را نمی‌خواهیم، آنها تسلیم شدند و آن آدم را از اینجا بردند. و شما بیرونش کردید از اینجا.