فکر واحد عامل پیروزی ها

پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی به مناسبت روز ارتش (رهنمود به نظامیان)
۲۹ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۳ جمادی الثانی ۱۴۰۲
وحدت و آثار آن,
فکر واحد عامل پیروزی ها

می‌دانید که پیروزیها در اثر انسجام تمام قوای مسلح با نقشه واحد و فکر واحد نصیب شما شد. باید این انسجامها و این وحدت حفظ شود که تزلزل در این امر الهی از بزرگترین اسباب فَشَل و خدای ناخواسته شکست است. و اگر کسی یا خطی در صدد ایجاد تفرقه باشد بی‌درنگ به فرماندهان خبر دهید تا جلوگیری کنند. تمام قوای مسلح در جمهوری اسلامی برای مقصد و هدف معیّن کوشش می‌کنند و همه باید بمنزله دستِ واحد علیه مخالفان و معاندان با اسلام و جمهوری اسلامی باشند. و بدانند که تا این وحدت و انسجام و این هدف عالی اسلامی پابرجاست کشور شما آسیب نخواهد دید.