وحدت، اسباب قدرت

سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی ارتش و سپاه (رمز پیروزی رزمندگان اسلام)
صبح ۱۶ دی ۱۳۶۱/ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۳
وحدت و آثار آن,
وحدت، اسباب قدرت

رمز پیروزی شما برادرها و جوانهای عزیز یکی اتکال به خدای تبارک و تعالی، اعتماد به رحمت خدا، به عنایات خدای تبارک و تعالی که این در راس همه امور است. و یکی هم پیروی از دستورات خدای تبارک و تعالی در اینکه با هم یک باشید. در روایت از حضرت رسول آمده است که: شماها، همه مسلمین، همه مومنین یَدٌ عَلی‌ مَنْ سِواهُ «۱»، همه یک دست‌اند. حتی تعبیر دو تا دست هم نفرموده‌اند، کانّه همه یکی هستند. باید اجتماع شما و وحدت شما به آنجا برسد که یک باشید؛ بین خودتان و برادرهای خودتان جدایی نبینید، و این دستوری است، دستور اسلامی. و برادر هستید شما، چندین برادر با هم یک. و این اسباب این می‌شود به هیچ قدرتی نتواند به شما چیره بشود... و تا این توجه به خدا، اتکال به خدا، که هر قدرتی در مقابل او نابود است، هیچ است